Chương trình "Ngày hội chiến sĩ bán hàng xuất sắc của hãng Nescafe", được tổ chức tại Cargo bar.

Chương trình sử dụng màn hình led P3.

 

 

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED