Chương trình Chào mừng năm mới tại Thảo Điền, Quận 2 - Chương trình sử dụng màn hình led P3.

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED