Một số hình ảnh tại buổi Triển lãm Công nghệ của Alta Media cho ngày Unilever Day 03.04.2015