- Chương trình thực hiện: Hong Kong gala dinner

- Chương trình sử dụng màn hình led P3 và P4.

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED