Chương trình "Ngày hội gia đình 2015" được tổ chức tại Tân Cảng TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED