Lễ ra quân Xuân Ất Mùi 2015 công ty Vietnet

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED