- Tiệc tri ân khách hàng tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

- Chương trình sử dụng gần 100m2 màn hình led P3, P4 và P12.

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED