Tiệc Tân niên 2015 tại Gem Center, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED