Chương trình TWOB được tổ chức tại Gem Center, TP. Hồ Chí Minh với gần 48m2 màn hình Led P3.

 

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED