Liên hoan Công nhân viên Wanek lần VII 2015 tại Bình Dương (với hơn 6,500 người tham dự)

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED