Tiệc tất niên 2014 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Chương trình sử dụng hơn 40m2 màn hình Led P4 và P12.

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED