Lễ hội giao thừa Xuân Ất Mùi 2015 "Xuân xanh Miền Đất đỏ"  được truyền hình trực tiếp tại Bình Phước.

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED