Lễ hội đón giao thừa Xuân Ất Mùi được truyền hình trực tiếp tại Trà Vinh cùng với sự xuất hiện của xe màn hinh LED di động.

 

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED