- Chương trình thực hiện: Year end party của công ty Nam Đông Media - chương trình sử dụng màn hình led P3.

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED