- Chương trình thực hiện: "Lần đầu xuân kể", chủ đề : "Nàng"

- Chương trình sử dụng hơn 120m2 màn hình led P3, P4 làm màn hình chình và màn hình led P6 làm sàn sân khấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED