- Chương trình thực hiện: Year and party của Tổng công ty Beer Việt Nam

- Thời gian: 06/02/2015

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT TRONG BUỔI TIỆC VỚI DỊCH VỤ  CHO THUÊ MÀN HÌNH LED