- Chương trình thực hiện: Đối thoại giữa nhà trường và sinh viên trường Đại hoc Ngân hàng

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED