- Chương trình thực hiện: Ngày hội Gia đình của Tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam

- Ngày thực hiện: 31/12/2014

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT TRONG CHƯƠNG TRÌNH VỚI DỊCH VỤ  CHO THUÊ MÀN HÌNH LED