- Chương trình thực hiện: Đại hội khách hàng 2015

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ  CHO THUÊ MÀN HÌNH LED