ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ  CHO THUÊ MÀN HÌNH LED TRONG LỄ CƯỚI NGÀY 18/1/2014 TẠI KHÁCH SẠN SHERATON