Chương trình thực hiện: Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí PV Drilling Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED