- Show thực hiện: Buổi hội nghị " Hội Nội Thận TP.HCM "

- Địa điểm: Hotel Nikko Sài Gòn.

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED

 

 

 

 

(Trang Facebook fanpage: https://www.facebook.com/chothuemanhinhled.altamedia)