- Show thực hiện: Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Prudential.

- Led sử dụng: màn hình led P4.

- Địa điểm: khách sạn Equatorial, TP. Hồ Chí Minh.

 

ALTA MEDIA - NHÀ CUNG CẤP MÀN HÌNH LED CHO THUÊ CHUYÊN NGHIỆP