Công Ty ALTA MEDIA hân hạnh được góp mặt thực hiện chương trình "Tôn Vinh Danh Hiệu" của Công Ty AMWAY được thực hiện mỗi tháng 1 lần kích thước màn hình LED là 50m2 trở lên.

Màn hình LED P7.62 chương trình AMWAY

http://chothuemanhinhled.com/